Alexander Suliman
Jurist för immaterialrätt
Create A Connection With
Alexander Suliman
x out
Here is an error message.
Thank you for connecting,
I'll be in touch!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hello, I'm
Alexander Suliman
x out
Jurist för immaterialrätt
Som en framstående juridisk expert är Alexander Suliman allmänt erkänd för sin anmärkningsvärda skicklighet inom immaterialrätt (IP) och teknologirätt, vilket etablerar honom som en framstående figur inom Sveriges juridiska sfär. Över ett brett spektrum täcks områden som cybersäkerhet, artificiell intelligens (AI), GDPR-efterlevnad och hela skalan av immaterialrättsliga frågor av hans omfattande erfarenhet och omfattande kunskap. Inom detta komplexa och mångfacetterade juridiska landskap spelar Alexander Suliman en oumbärlig roll för att skydda sina kunders intressen, särskilt inom den ständigt utvecklande tekniska industrin. Genom Alexanders vägledning kan strategiska planer utformas av företag som inte bara anpassar sig till de ständigt föränderliga lagarna och teknologierna utan också säkerställer ett robust skydd av sina immateriella tillgångar.
Scan And "Save As Contact"
x out